AFA ESCOLA BARKENO

L’Associació de mares i pares d’alumnes constitueix l’AMPA. L’AMPA promou activitats extraescolars i organitza serveis d’acollida al matí i a la tarda per a les famílies que els hi convingui. També facilita la venda de llibres a l’inici de curs en el mateix centre. Es manté en constant col·laboració amb la Direcció de l’escola a través de reunions mensuals per analitzar temes d’interès i per preparar actes i activitats conjuntament.

 

L’AMPA té una gran voluntat per integrar i acollir a totes les famílies noves i expressa una sensibilitat vers les persones nouvingudes d’indrets fora del nostre país. Entenent que el coneixement de la llengua catalana és una eina fonamental per a la convivència, organitza cursos de català per a adults amb l’assessorament del Departament de Política Lingüística.

 

Entre altres activitats tradicionals que l’AMPA porta a terme, cal destacar l’acompanyament en les trobades de gegants o el sopar de fi de curs amb un caràcter d’interculturalitat.

 

L’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) ofereix un servei d’acollida al matí de 8 a 9 h. i a la tarda de 17 a 18 h. des del primer dia del curs escolar.

 

D’acord amb el plantejament pedagògic de l’escola, l’AMPA gestiona activitats extraescolars per a tots els alumnes de l’escola. Són activitats que es proposen a demanda de les famílies i es porten a terme a partir de les 17 h en el propi centre (gimnàs, teatre, pati…) o a fora (piscina).

 

CONTACTE
Carrer del Cisell, 15
08038 Barcelona
932230829
Dimecres de 17 a 18 h
ampabarkeno@gmail.com
https://agora.xtec.cat/escolabarkeno/categoria/ampa/