La federació

Qui som?

La Unió d’Entitats de la Marina som una entitat de segon nivell, una federació, que agrupa una quarantena d’entitats dels barris de la Marina de Port i la Marina de Prat Vermell. Des del nostre naixement, l’any 1986, que treballem per promoure l’associacionisme i cohesionar socialment el territori.

 

Els objectius essencials de la Unió d’Entitats la Marina són:

  • Fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana.
  • Col·laborar en la millora de les condicions de vida en el barri.
  • Defensar els drets de totes les persones i col.lectius a l’accés a la cultura.
  •  Promocionar activitats de caràcter general i d’interès col.lectiu pels veïns i veïnes dels nostres barris.
  • Esdevenir un interlocutor vàlid entre les Administracions Públiques i les entitats de la Marina.
  • Esdevenir un punt de trobada de les entitats del barri per l’ intercanvi d’experiències i participació conjunta en les activitats del barri. 

 

Per tal d’aconseguir els nostres objectius, la Unió d’Entitats treballem en dues grans línies:

  • La dinamització de l’espai públic: organitzant el conjunt de festes festes, activitats lúdiques i activitats culturals del barri (Carnestoltes, Nadal, Festa Major…) i impulsant projectes de cohesió social.
  • La gestió d’equipaments: gestionant el CC Casa del Rellotge, la Sala Pepita Casanellas, el CC La Cadena i, més recentment, la Sala Maremar.

Com ens organitzem?

L’estructura organitzativa de la Unió d’Entitats de la Marina té tres nivells:

L’òrgan sobirà: l’assemblea general formada per totes les entitats associades que es reuneixen un cop l’any. En aquest espai es presenta l’informe de gestió dels diferents projectes de la federació, i es fixen els objectius i el pla de treball de futur.

L’òrgan polític: la junta, elegida democràticament per l’Assemblea, formada per membres d’alguna de les entitats federades. La junta és l’encarregada de vetllar pel compliment dels objectius marcats en l’Assemblea. El mandat previst als estatuts és de cinc anys màxim.

Les comissions: comissió de salut, de cultura, de memòria històrica, de gent gran, d’esport, i les puguin sorgir.

L’equip tècnic: professionals que executen els encàrrecs i les línies de treball corresponents als diversos àmbits de treball on se centra la Unió d’Entitats. Actualment aquests àmbits són: suport a les entitats, gestió cultural i dinamització social.

0

Entitats

Des de 1986 treballant pel barri

0

Voluntaris

Una mica d’història

La Unió d’Entitats de La Marina va néixer el 1986 de la unió de set Associacions de Veïns i Veïnes (Can Clos, el Polvorí, Eduardo Aunós, Centro Social La Viña, Nuestra Señora del Port, Sant Cristòfol i Plus Ultra) amb un objectiu comú: unificar els esforços per a la remodelació dels barris de la Marina.

Després d’anys de lluita veïnal coordinada on es van assolir algunes fites importants, la Unió d’Entitats de la Marina va esdevenir un punt de trobada entre entitats diverses del territori que s’organitzaven conjuntament per vehicular lluites, i alhora dinamitzar la vida cultural i social del barri, una de les principals contribucions actuals de la federació.

En els més de 30 anys de trajectòria de la Unió d’Entitats, la federació ha estat presidida per diferents persones involucrades al barri: Basilio González (1986-1990), Jesús Arteaga (1990-1995), Manuel Sal (1995-1999), Antonio Guillem Martínez (1999-2019), Neus Borrell García (2019-2022) i Rosalia Fernández González (2022-actualitat). Aquestes presidències han estat i estan acompanyades d’altres veïns i veïnes implicades del barri.

Col·laboradors