CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ

L’objectiu del Clúster Nàutic Català consisteix en la promoció del nostre Sector d’activitat, com suport de la indústria turística de qualitat, al mateix temps que la difusió entre els nostres conciutadans de la societat de l’oci actiu, seguint per això un model de creixement sostenible com base per a assegurar el futur del nostre sector.

 

La composició empresarial del sector nàutic està conformada majoritàriament per micro i petites i mitjanes empreses i el Clúster Nàutic Català està conformat per mes d’un centenar d’empreses catalanes i diverses associacions sectorials radicades a Catalunya.

 

Des del Clúster Nàutic Català apostem clarament pel desenvolupament del turisme nàutic, com a principal activitat dinamitzadora del nostre sector; per aquest motiu, considerem cabdals pel nostre sector, totes les activitats desenvolupades per les estacions nàutiques, les empreses de charter nàutic i pesca esportiva i els centres de busseig.

 

El sector de la Nàutica d’esbarjo i, en particular, el Turisme Nàutic i la nàutica d’iniciació tenen una gran potencial de desenvolupament si ho comparem amb altres països que no tenen les nostres condicions, no geogràfiques, ni climatològiques.

 

El seu desenvolupament requereix d’una decidida aposta de l’Administració, per tal planificar les infraestructures i mesures adients, per tal de popularitzar al màxim aquestes activitats d’oci actiu.

 

Bona part de les nostres activitats es centren en la capacitat de convèncer i negociar amb les diverses administracions de les necessitats actuals i futures del sector, i per aquest motiu hauríem de ser-hi totes les empreses del sector.

 

CONTACTE:

Avda. Reina Ma Cristina, s/n. 08004 Barcelona
932 332 432
615 64 33 79
info@clusternautic.cat
https://clusternautic.cat/cluster-nautic

 

FB: adincluster
TW: adincluster
IG: adincluster