MANS A LES MANS

La Fundació Mans a les mans és una fundació sense ànim de lucre que busca donar resposta a les necessitats d’infants i joves posant especial atenció en aquells i aquelles en situació de vulnerabilitat social. Actualment, és l’única fundació als barris de la Marina que s’orienta a donar oportunitats en matèria educativa i de formació als infants i joves. 

 

Per tal d’aconseguir l’educació, formació i integració social per aquells i aquelles que necessiten més oportunitats, la Fundació segueix tres línies d’actuació:

  • El projecte EL SUBMARÍ engloba els programes dirigits als infants de 7 a 14 anys, que busquen potenciar la tasca educativa mitjançant programes socioeducatius que milloren la qualitat de vida dels infants i les seves famílies.
  • La línia d’actuació BON PORT està dirigida a adolescents i joves d’entre 14 i 22 anys i té l’objectiu de donar unitat als diferents projectes mitjançant un   itinerari personalitzat.
  • En tercer lloc, el projecte MAR OBERT consisteix a donar suport a aquelles persones voluntàries i entitats externes que acompanyen als grups d’infants i joves dels barris de la Marina.

 

Cada any, la Fundació Mans a les Mans aconsegueix que més de 250 infants i joves gaudeixin d’un espai de creixement, protecció, arrelament, trobada i referència.

 

CONTACTE
Carrer del Foc, 100
08038 Barcelona
932 237 923
fundacio@mansalesmans.org
https://www.mansalesmans.org/

 

FB: el.submari
IG: mansalesmans