Política de privacitat

D’acord amb la normativa de protecció de dades t’informem que:

 • El responsable del tractament de les dades personals és la Direcció de l’Unió d’Entitats de la Marina
 • Les teves dades només s’utilitzaran per al registre i gestió de les consultes que es plantegen a través del formulari per donar resposta a aquestes.
 • La gestió de les finalitats anteriors només es farà sota el consentiment de les persones que l’hagin donat
 • No traspassarem les teves dades a tercers sense el teu consentiment previ.
 • Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament.
 • Per a més informació podeu contactar amb info@entitatslamarina.org

T’informem que les dades recollides seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’Unió d’Entitats de la Marina i que es gestionaran de confirmat amb la normativa vigent i aquesta política de privacitat garantint la seguretat de les teves dades i el ple exercici dels teus drets.

En aquest apartat trobaràs informació referent al tractament de les dades que es recullin en aquesta pàgina web de forma que el tractament d’altres dades per part de l’Unió d’Entitats de la Marina amb un origen diferent, inclòs les cookies, es regiran per les seves respectives bases i informació legal sense perjudici de la normativa legal. D’aquesta manera et podem garantir que les teves dades es destinaran únicament per a la finalitat especificada en cada moment.

És important que, si ens facilites les teves dades, tinguis 14 anys o més o disposis d’autorització dels teus pares o tutor/a legal i que les dades siguin certes i exactes, ja que aquestes es consideraran com a tal un cop facilitades. En cas d’inexactitud o modificació cal que ens ho comuniquis.

Tingues present que aquesta política pot ser modificada en qualsevol moment, sent d’aplicació des de la data de publicació que consta en el peu d’aquesta pàgina sense que els canvis afectin el tractament de les dades recollides anteriorment. Et recomanem que visitis novament aquesta política per verificar l’existència de canvis si tornes a facilitar les teves dades en una nova ocasió.

Si tens qualsevol consulta referent a la protecció de les teves dades personals, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de info@entitatslamarina.org

Informació del Responsable del Tractament

Nom: Unió d’Entitats de la Marina
Direcció: C/ Mare de Déu de Port, 363, 08038, Barcelona
Telèfon: 93 331 38 42
Correu electrònic: info@entitatslamarina.org

Finalitat del tractament i terminis de conservació.

En el següent quadre trobaràs tot el ventall de finalitats per a les quals poden ser utilitzades les teves dades així com el seu termini de conservació. Tingues en compte que utilitzarem les dades únicament per a aquelles finalitats que s’indiquen expressament en cada moment i a les que tu hagis donat consentiment.

Finalitat Termini conservació dades
Gestionar i donar resposta, segons petició, a consultes generals que l’interessat plantegi.  Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació.
Gestionar i donar resposta a les peticions d’informació per a ser membre del Unió d’Entitats de la Marina.  Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació.
Gestionar l’enviament d’informació general i de recursos i serveis.  Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació.
Gestionar l’enviament del butlletí al qual l’interessat es subscrigui.  Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació.
Gestionar i donar resposta a les peticions d’informació sobre la cessió d’espai, material divers i sobre l’ús o petició de determinats serveis.  Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació.

En el cas que les dades fossin destinades a una finalitat diferent se t’informarà prèviament i es sol·licitarà nou consentiment si aquest fos necessari.

En cap cas les dades s’utilitzaran per a l’elaboració de perfils ni per prendre decisions automatitzades.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades, per a totes les finalitats, es basa en el teu consentiment individualitzat per a cada finalitat.

El consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment per a totes o per algunes de les finalitats, si bé això no afectarà el tractament que puguem haver fet amb anterioritat. En tot cas cal tenir present que en els casos de sol·licituds i consultes, si aquestes no s’han gestionat quan es retiri el consentiment, això comportarà la impossibilitat de donar resposta a aquestes.

Persones destinatàries

Les dades seran tractades únicament i directament pel Responsable del tractament de forma que no es cediran a tercers. En cas que això fos necessari t’informarem degudament per demanar-vos un nou consentiment, si escau.

Drets

Et garantim el ple exercici dels teus drets a través de l’enviament d’un  correu electrònic a  info@entitatslamarina.org. En aquesta comunicació precisarem que ens facilitis el teu nom i cognoms i una còpia del DNI per garantir la teva identitat i ens indiquis de forma senzilla i concreta la teva petició.

Amb caràcter merament informatiu, i per tant no substitueix els que et corresponen per dret, us exposem orientativament els teus drets:

 • Obtenir informació clara i transparent sobre com es tracten les teves dades, així com accedir a la informació sobre la finalitat, categories de dades, destinataris, terminis de conservació, l’exercici del dret a rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control així com conèixer l’origen de les dades i si existeixen decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o incompletes per a la finalitat del tractament.
 • Sol·licitar la supressió de les dades un cop finalitzat el tractament o retirat el consentiment, entre altres causes. Tingues en compte que poden existir motius pels quals no es pugui eliminar les dades, per exemple, si existeix una obligació legal de conservació.
 • Dret a oposar-te a què les teves dades siguin tractades segons determinades circumstàncies i a causa de motius relacionats amb la teva vida privada.
 • Sol·licitar la limitació del tractament mentre es rectifica les dades o, en cas de sol·licitar l’oposició al tractament, mentre es verifica els motius d’aquesta sol·licitud. També és possible sol·licitar la limitació quan les dades no són necessàries per al Responsable però s’han de conservar per si requeriu de les mateixes per fer reclamacions.
 • Rebre en un format estructurat les vostres dades i/o sol·licitar la portabilitat de les mateixes que es traslladarien al nou responsable quan sigui possible segons circumstàncies i mitjans.
 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

A més de l’exercici d’aquests tens el dret a la tutela per part de l’autoritat de control de forma que si ho consideres necessari, pots presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Origen de les dades

Només disposem i utilitzarem les dades que has facilitat directament en el formulari corresponent amb l’única excepció de l’enregistrament de la teva adreça IP. Aquesta última dada només serà utilitzada com a prova de la teva petició, si escau, i per tant també anirà lligada a la finalitat que correspongui, inclòs el termini de conservació.

Si tens més interès en la matèria i en els teus drets pots consultar la pàgina web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici) o de l’Àgencia Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)

Data d’actualització: 01 de març del 2022